top of page

PRIVACYBELEID VAN MUZIEKSCHOOL COLLAB HEUVELLAND

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Muziekschool Collab Heuvelland vanaf heden verwerkt van haar leerlingen, ouders van leerlingen en overige klanten.

Indien je gebruik maakt van diensten geleverd door Muziekschool Collab Heuvelland of om een andere reden persoonsgegevens aan Muziekschool Collab Heuvelland verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid goed door te lezen.

1.Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Muziekschool Collab Heuvelland, contactadres: Thibaltstraat 10, 6301CN, Valkenburg, KvK nummer: 86080032

 

2.Welke gegevens verwerkt Muziekschool Collab Heuvelland en voor welk doel:

 1. Als je gebruikt maakt van diensten geleverd door Muziekschool Collab Heuvelland worden de volgende gegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam, geboortedatum.

  2. adresgegevens.

  3. telefoonnummer, e-mailadres.

 2. Muziekschool Collab Heuvelland verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. je naam, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contacten over de te volgen lessen, de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van andere instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

 2. je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Muziekschool Collab Heuvelland.

 3. je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen middels facturering. Het bankrekeningnummer wordt niet verder verwerkt binnen Muziekschool Collab Heuvelland, maar wordt indirect verkregen middels de betaling van de factuur.

 

 1. je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Muziekschool Collab Heuvelland en je te informeren over de ontwikkelingen van Muziekschool Collab Heuvelland.

Muziekschool Collab Heuvelland gebruikt je naam en e-mailadres om je haar eventuele e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over

het lidmaatschap van Muziekschool Collab Heuvelland te informeren. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk door Muziekschool Collab Heuvelland hiervan op de hoogte te brengen.

2.4. Als de cursist les gaat volgen bij een van de Muziekschool Collab Heuvelland teamleden zullen zij in het bezit komen van de voor- en achternaam, telefoonnummer en het e-mailadres. Zij zullen hier zorgvuldig mee om gaan en deze gegevens alleen gebruiken om te contacteren over de te volgen lessen.

3.Bewaartermijnen

Muziekschool Collab Heuvelland verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschappen tot maximaal 5 jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4.Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Muziekschool Collab Heuvelland passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Muziekschool Collab Heuvelland gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerker. Met de bewerker heeft Muziekschool Collab Heuvelland een bewerkersovereenkomst.

 3. Intern zijn alle persoonsgegevens beschermd opgeslagen op speciaal aangeschafte hardware die de veiligheid garanderen en achter slot en grendel worden bewaard.

 

5.Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Door een e-mail te sturen naar Muziekschool Collab Heuvelland kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Muziekschool Collab Heuvelland zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

 2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen.

 3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop Muziekschool Collab Heuvelland je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen.

 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan Muziekschool Collab Heuvelland.

 

6.Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en e-mail bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

bottom of page