top of page

Informatie en tarieven 2023-2024

1. Muzieklessen

Instrumentale en zanglessen zijn mogelijk vanaf ongeveer 7 jaar of in overleg met de docent. Lid worden van het kinderkoor ‘’KidsKoor Vallekeberg is mogelijk vanaf 4 jaar. Muzieklessen voor jonge kinderen met onze eigen methode ‘’Familie Maestro’’ is ook mogelijk vanaf 4 jaar.

 

De lessen worden wekelijks of tweewekelijks gegeven en vinden plaats op een van tevoren afgesproken vaste dag en tijdstip.

De lessen vinden plaats op het bezoekadres: Kloosterkerk Valkenburg Oosterweg 1, Valkenburg aan de Geul.

Ouders wachten in de wachtruimte of elders.

 

Parkeren kan op verschillende bijgelegen parkeerplaatsen zoals parkeergarage ‘De Kei’ en de parkeerplaats nabij Valkenheim.

2. Leskaarten en tarieven.

Wij werken met leskaarten, een soort strippenkaart. Hieronder staan alle opties weergegeven en de daarbij horende prijzen voor het schooljaar 2023 - 2024. Het tarief per 30 minuten is €20,95.

Wij streven naar 38 lessen met een wekelijkse frequentie in een heel schooljaar.
Vakanties en vrije dagen zijn gelijk aan de basisschoolvakanties. Uitzonderingen zijn in overleg met de docent.

Tarieven 2023-2024

Onderstaande tarieven zijn tot 21 jaar. Vanaf 21 jaar komt er 21% BTW bovenop dit tarief.

Overzicht van alle soort leskaarten die we gebruiken en de daar bijhorende tarieven.

• Toelichting ProbeerPakket:
Het ProbeerPakket bestaat uit 2 keer 30 minuten privéles. Dit is een perfecte manier om

kennis te maken met de docent en het instrument. Je hebt nog geen eigen instrument nodig als je inschrijft voor het ProbeerPakket Het ProbeerPakket is 1 maand geldig vanaf de eerste les.

• Toelichting leskaarten:
Bij wekelijkse prive-lessen kunnen alle leskaarten worden afgenomen.

Bij tweewekelijkse lessen kan een leskaart met 6 lessen worden afgenomen.

Een leskaart van 6 lessen is maximaal 4 maanden geldig.

Een leskaart van 12 lessen is maximaal 6 maanden geldig.

Een leskaart van 24 lessen is maximaal geldig van af moment van aanschaffen tot einde schooljaar.

Uitzonderingen worden besproken met de docent.

 

• Toelichting groepslessen (o.a. Vintage Vocals):
Groepslessen vinden plaats op van tevoren geplande tijden, in overleg met de docent.

Tarief vanaf 10 personen: €7,00 per repetitie. 

Bij de Vintage Vocals komt er 21% BTW bovenop dit tarief.

Deze repetities worden vooruit gefactureerd, 10 lessen tenzij anders gecommuniceerd.

• Toelichting KidsKoor Vallekeberg:
Het kinderkoor repeteert elke zaterdag van 11:45 tot 12:45.

Lessen inplannen.

De docent bepaalt de lesdag en lestijd in overleg met de deelnemer. Voor zover mogelijk wordt er rekening gehouden met schooltijden en andere verplichtingen van de deelnemer. Eventuele voorkeuren dienen bij aanmelding te worden aangegeven. Aanmelden voor meerdere instrumenten is mogelijk.

 

3. Facturering.

Facturering gebeurt na het inschrijven voor een ProbeerPakket of het inschrijven voor de lessen.

 

4. Betaling:

De betaling kan worden voldaan met de gegevens op de factuur via mail of een betaallink.

Bij aanschaf van een leskaart volgt steeds een factuur via mail. Cash afrekenen op de locatie is niet mogelijk.

5. Privacy beleid en gebruik beeldmaterialen.

Zodra je inschrijft bij Muziekschool Collab Heuvelland ga je akkoord met het bijgeleverde privacy beleid en kun je aangeven wat je toestaat als het gaat over het gebruik van beeldmaterialen. Dit geef je aan bij inschrijven via de website.

Alle wensen m.b.t. muzieklessen zijn bespreekbaar.

bottom of page